Uitbetalinginstelling

De uitbetalingsinstelling is de tussenpersoon tussen jou en de RVA. Zij vragen in jouw naam een werkloosheids- of inschakelingsuitkering aan bij RVA en betalen ze uit.

Er zijn vier uitbetalingsinstellingen:

Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen

Gratis en voor wie niet aangesloten is bij een vakbond:

http://www.hvw.fgov.be/NL/homenl.htm

3 Vakbonden

Wat doet een vakbond?

http://www.jongerengids.be/large/home/werken/meer-lezen/articleid/105/wat-doet-een-vakbond

Er zijn drie vakbonden:

Je moet lidgeld betalen om je aan te sluiten bij een vakbond.

Zij zijn de tussenpersoon tussen jou en de RVA. Je moet dus contact met hen opnemen als je een uitkering wilt aanvragen.

Verklarende woordenlijst

Inschakelingsuitkering

= een uitkering voor schoolverlaters of pas afgestudeerden. Dit is niet hetzelfde als een werkloosheidsuitkering, want daarvoor moet je eerst gewerkt hebben.

http://www.vdab.be/wegwijs/inschakelingsuitkering.shtml

Beroepsinschakelingstijd

= de tijd die je moet wachten na (beëindiging van) je studies vooraleer je een inschakelingsuitkering krijgt.

http://www.vdab.be/wegwijs/beroepsinschakelingstijd.shtml