Arbeidsduur & rusttijden

Arbeidsduur

De arbeidsduur mag niet langer zijn dan 8 uur per dag en 38 uur per week (gemiddeld, op jaarbasis). Bij wisselende uurregelingen kunnen er uitzonderingen zijn (niet meer zijn dan 9 uur per dag, en 45 uur per week).

http://www.belgium.be/nl/werk/arbeidscontract/arbeidsduur_en_rusttijden/regels/

Rusttijden

Normaal gezien heb je per 24u recht op een werkonderbreking van minstens 11 opeenvolgende uren. Wie bijvoorbeeld om 20 uur stopt met werken, kan zijn werk dus ten vroegste om 7 uur de volgende ochtend hervatten.

http://www.belgium.be/nl/werk/arbeidscontract/arbeidsduur_en_rusttijden/regels/

Zondagswerk

Dit is in principe verboden.

Uitzonderingen:

http://www.belgium.be/nl/werk/arbeidscontract/arbeidsduur_en_rusttijden/arbeid_op_zondag/