Studietoelagen

Als student kan je een studietoelage aanvragen. Een studietoelage is financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten voor de studie te helpen dragen.

Informatieve brochure

De jeugdinfotheek heeft een informatieve brochure over studietoelagen: Wie heeft recht op een studietoelage, wat zijn de financiële voorwaarden, … en meer kan je hier lezen:

http://www.jeugdinfotheek.be/studietoelage

Voorwaarden

Voorwaarden waaran je moet voldoen om recht te hebben op een studietoelage.

http://centenvoorstudenten.be/apps.aspx?smid=419

Aanvraag indienen

Wil je een aanvraag indienen, dan moet dit voor 1 juni van het lopende schooljaar. De aanvraag kan je op deze website downloaden.

http://www.studietoelagen.be

Alternatieve fondsen

Fonds Dieter

Het Fonds Dieter wil steun verlenen aan jongeren die het door een problematische familiesituatie moeilijk hebben, vooral jongeren toevertrouwd aan de bijzondere jeugdzorg. Zij kunnen financiële steun en begeleiding vragen om hun studies na het secundair onderwijs verder te zetten.

http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=293275&langtype=2067

Fonds Couturier

Materiële en morele hulpverlening aan jongeren in bijzondere jeugdzorg die willen studeren, een opleiding volgen of zelfstandig willen wonen.

http://www.bruxellessocial.irisnet.be/CDCS-CMDC/organizationPrint.jsf?orgID=001683

Andere vormen van financiële ondersteuning voor studenten

http://centenvoorstudenten.be/apps.aspx?smid=2597