Onderwijsinstellingen

Hogescholen

Opleidingen van korte duur (drie jaar) en lange duur (vier of vijf jaar). Het korte type is vooral op de praktijk gericht en vaak zijn er heel wat stage-uren in de opleiding.

http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.asp?hs=411&s=1

Universiteiten

De opleiding duurt minimum 4 jaar en heeft vooral een theoretische aanpak . De meeste opleidingen organiseren geen of slechts een beperkt aantal stage-uren.

http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.asp?hs=511&s=1

Deeltijds beroepsonderwijs

Vanaf 15 of 16 jaar kan je dit type onderwijs instappen: je combineert dan leren met werken. Je kan zo erg veel praktische ervaring opdoen. De opleidingen die je kan volgen in het deeltijds beroepsonderwijs:

http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/dbso/richtingen.asp

Scholen die dit type onderwijs aanbieden:

http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.asp?hs=312

Volwassenenonderwijs

Je moet minstens 18 jaar zijn.

Scholen opzoeken:

http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.asp?hs=vwo&s=1

Er bestaan drie niveaus:

1. Basiseducatie

Als je niet lang naar school bent gegaan of vroeger kansen hebt gemist, kan je terecht bij Basiseducatie voor cursussen. Basiseducatie helpt je om je kennis van taal, rekenen, computer of algemene vorming op te frissen en te versterken. De cursussen zijn op het niveau van lager onderwijs en eerste-tweede middelbaar. Deze opleiding is gratis.

Scholen:

http://www.basiseducatie.be/er-altijd-een-centrum-voor-basiseducatie-je-buurt

2. Secundair volwassenenonderwijs (tweedekansonderwijs)

Heb je vroeger het secundair onderwijs niet afgemaakt, dan kan je via dit type onderwijs toch nog een diploma secundair onderwijs behalen. Georganiseerd door centra voor volwassenenonderwijs (CVO).

Welke richtingen:

http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/volwassen/richtingen.asp

3. Hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs (HBO)

Het niveau van deze studies ligt tussen het secundair onderwijs en het hoger onderwijs op bachelorniveau. Je ontvangt een diploma van gegradueerde. Georganiseerd door centra voor volwassenenonderwijs (CVO).

Welke studies:

http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/volwassenenonderwijs/hoger-beroepsonderwijs-volwassenenonderwijs/

Scholen:

http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.asp?s=1&hs=417

Andere opleidingsmogelijkheden binnen het volwassenonderwijs

SYNTRA

SYNTRA Vlaanderen biedt opleidingen aan voor ondernemers en daarnaast ook een breed aanbod van andere opleidingen.

http://www.syntra.be

Met ‘leertijd’ kan je werken en leren combineren. Je leert 4 dagen per week een vak bij een ondernemer en volgt 1 dag les in een SYNTRA-campus. Je moet minstens 15 jaar zijn, hiermee voldoe je aan de leerplicht.

http://www.leertijd.be

VDAB

De VDAB biedt opleidingen aan voor werknemers maar ook voor werkzoekenden.

http://www.vdab.be

Ben je tijdelijk werkloos, dan kan je gratis een VDAB opleiding volgen. De voordelen vindt u terug op

https://www.vdab.be/opleidingen/opleidingspremies.shtml

JES

JES wil jonge langdurig werklozen begeleiden in hun zoektocht naar een job en organiseert verschillende opleidingen.

Brussel: http://www.jes.be/brussel/

Groep INTRO vzw

Groep INTRO vzw is een organisatie voor vorming, onderwijs, opleiding, trajectbegeleiding, jobcoaching, werkervaring en sociale economie.
De organisatie wil mensen die moeilijk hun weg vinden in onze samenleving te ondersteunen.

http://www.groepintro.be/#/zoeken/cursus