Ziekteverlof

Algemene info

Breng je werkgever meteen op de hoogte als je ziek bent of een ongeval hebt gehad. Al vanaf de eerste dag heb je een medisch attest van de dokter nodig.

Tijdens de eerste maand waarin je niet kan werken, krijg je je gewone loon. Moet je langer thuis blijven, dan krijg je een ziekte-uitkering via je ziekenfonds, deze ligt lager. Hiervoor moet je een document vragen aan de dokter en dit zo snel mogelijk opsturen naar je ziekenfonds.

https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/citizen/displayThema/professional_life/PROTH_6/PROTH_6_1/PROTH_6_1_2.xml

Controlearts

Let op! Je werkgever kan een controlearts naar je thuis sturen om te kijken of je echt wel ziek bent.

http://www.jobat.be/nl/artikels/kan-mijn-werkgever-controleren-of-ik-echt-ziek-ben/