Sociaal wonen

Immokantoren zijn commerciële organisaties en houden geen rekening met de persoonlijke situatie van de huurder. Heb je een beperkt inkomen of financiële problemen, dan bestaan er een aantal specifieke organisaties die jou aan een betaalbare woning kunnen helpen. Er zijn wel altijd bepaalde voorwaarden waaraan je moet voldoen.

Sociale huisvestigingsmaatschappijen (SHM)

In Vlaanderen zijn er 90 sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM´s) waar je terecht kan voor inlichtingen en voor een inschrijving als kandidaat-huurder. SHM’s bouwen zelf sociale huurwoningen die ze dan verhuren (ze zijn dus eigenaar van deze gebouwen).

Inschrijving SHM

Om je in te schrijven neem je best contact op met een SHM bij jou in de buurt. Op deze pagina vind je meer info over de inschrijving en een link naar alle SHM organisaties:

http://www.vmsw.be/nl/particulieren/huren-via-een-shm/inschrijving

Je kan ook gratis bellen naar de Vlaamse Infolijn op het nummer 1700 om te achterhalen welke SHM actief is in jouw buurt.

Voorwaarden

http://www.vmsw.be/nl/particulieren/huren-via-een-shm/voorwaarden-shm

Voor een SHM bij jou in de buurt:

http://www.vmsw.be/partners/shmkm.aspx#||10011111111

Sociale verhuurkantoren (SVK)

Ook de sociale verhuurkantoren (SVK´s) zorgen voor goedkope huurwoningen. Ze bouwen echter niet, maar huren woningen en appartementen van een eigenaar-verhuurder. De huurder betaalt zijn huur aan het SVK, niet aan de eigenaar. Bovendien verhuren zij niet aan de persoon die het langste op de wachtlijst staat (zoals bij de SHM’s wel gebeurt) maar krijgt degene die de woning het meest nodig heeft voorrang.

Algemene info

http://www.vmsw.be/nl/particulieren/huren-via-een-svk/wat-is-een-svk-

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan je moet voldoen zijn dezelfde als voor de SHM:

http://www.vmsw.be/nl/particulieren/huren-via-een-shm/voorwaarden-shm

Voor een SVK bij jou in de buurt:

http://www.vmsw.be/partners/shmkm.aspx#||10011111111

Vlaams woningfonds

Het Vlaams Woningfonds koopt zelf woningen aan in stedelijke centra van het Vlaams Gewest. Deze woningen worden verhuurd aan gezinnen met minstens één kind ten laste tegen een betaalbare huurprijs.

Algemene info

http://www.vlaamswoningfonds.be/huren

Voorwaarden

http://www.vlaamswoningfonds.be/huren/aan-welke-voorwaarden-moet-ik-voldoen

Aanvraag indienen

http://www.vlaamswoningfonds.be/e-loket/contactformulier-e-loket

REGIO
Brussel: sociaal wonen in Vlaamse rand rond Brussel

http://www.vlabinvest.be/home/tabid/7736/default.aspx

Voor een SHM of SVK in jouw regio:

http://www.vmsw.be/partners/shmkm.aspx#||10011111111

http://www.vmsw.be/nl/particulieren/huren-via-een-shm/inschrijving

Toewijzings- en voorrangsregels

Wil je meer lezen over de toewijzings- en voorrangsregels, dan vind je op de website Wonen-Vlaanderen uitgebreide info terug:

https://www.wonenvlaanderen.be/ondersteuning_voor_professionelen/sociaal_huren_en_kopen/vademecum_sociale_verhuur/de_standaardtoewijzingsregels.html