Info voor (niet-begeleide) asielzoekers en vluchtelingen

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Deze jongeren verkeren in een moeilijke situatie. Ze worden opgevangen in een opvangcentrum en hebben recht op sociale bescherming, rechtsbijstand en psychologische bijstand.
http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/kinderen_en_jongeren/niet-begeleide_minderjarige_vreemdelingen/dienst_voogdij/zorg_voor_een_niet-begeleide_minderjarige_vreemdeling/#c

Verblijfsstatuten

De verblijfsprocedure die een vreemdeling moet volgen, hangt af van het doel van het verblijf in België. Op basis daarvan zijn er verschillende verblijfsstatuten mogelijk.

http://www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht/wegwijs.aspx?id=55

Medische noden

Medimmigrant is een organisatie die asielzoekers en vluchtelingen met medische problemen ondersteunt.

http://www.medimmigrant.be/index.asp?idbericht=1&idmenu=1&state=0&lang=nl

Nuttige websites

www.vreemdelingenrecht.be
www.kruispuntmi.be
www.vluchtelingenwerk.be

REGIO BRUSSEL

Integratiecentrum Foyer

Foyer houdt zich bezig met de integratie van allochtone bevolkingsgroepen. Ze hebben een zeer brede werking: juridisch advies en begeleiding maar ook jongerenactiviteiten, vormingen, … enz.
http://www.foyer.be/?lang=nl

REGIO ANTWERPEN

De 8

Antwerps integratiecentrum
www.de8.be